Teenused

Aruandlus

QFM-i ekspertteadmiste abil aitame ettevõtetel suurendada läbipaistvust kehtivate määruste osas.

Koostame ja esitame aruanded järgmistele asutustele:

  • Finantsinspektsioonile ja Eesti Pangale vastavalt investeerimisfondide seadusele
  • Kvartaalne ettevõtlus- ja finantsstatistika Eesti Statistikaametile
  • Aastaaruanded investoritele klientide veebiplatvormide ja äriregistrite kaudu
  • Aastaaruanded Eesti Rahapesu andmebüroole ehk RAB-ile
  • Muu aruandlus vastavalt fondi struktuurile