Teenused

Raamatupidamine

QFM mõistab hästi raamatupidamise korraldamise põhinõudeid, sealhulgas rahvusvahelisi ja kohalikke eeskirju ning seda, kui keeruline on finantssektoris orienteeruda mitmekesistes raamatupidamisnõuetes. Aitame korraldada usaldusfondide raamatupidamist ja aruandluskohustuse täitmist ning koostada majandusaasta aruandeid. Pakume raamatupidamisteenuseid kõigile usaldusfondidele ja kohandame oma teenust vastavalt kohalikele nõuetele. Meie ekspertide raamatupidamisteenus on täielikult kvalifitseeritud fondide aruannete ja finantsaruannete koostamiseks.

Me saame korraldada teie igapäevast raamatupidamist, juhtimisaruandlust, konsolideerimisteenuseid, NAV-arvutusi ja finantsaruannete koostamist, et saaksite keskenduda oma fondi investeerimisstrateegia arendamisele ja investeerimispoliitika elluviimisele.

QFM järgib kõiki raamatupidamistavasid, sh Eesti raamatupidamise seadust, Eesti head raamatupidamistava ja Eesti Rahandusministeeriumi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhiseid. Koostame kõik aruanded vastavalt rahvusvahelistele finantsaruandlusstandarditele ja järgime Eesti raamatupidamisstandardeid. Sõltuvalt lõplikust vajadusest saame koostada kõik finantsaruanded kas Eesti finantsaruandluse standardi (kohalik GAAP) või ELi poolt kehtestatud IFRS suuniste alusel.

Meie fondi raamatupidamisteenused hõlmavad järgmisi teenuseid:

  • Fondi arvestus ja raamatupidamine
  • Abi finantsauditi ja sisekontrolli alal
  • Igakuised, kvartaalsed ja iga-aastased finantsaruanded kooskõlas asjakohaste raamatupidamisstandarditega
  • Raamatupidamisaruannete esitamine kohalikele asutustele
  • Riskijuhtimine

Meie raamatupidamisprotsessid tagavad vastavuse, täpsuse ja järjepidevuse fondide dokumentides investoritele, audiitoritele ja teistele, rõhutades selgust ja loetavust.