Fondivalitsemise teenused

Kindlus ja usaldusväärsus. Koostöö. Kogemus alternatiivsete investeerimisfondide valitsemisel.

Loe lähemalt

Fondivalitsemise teenused

Kindlus ja usaldusväärsus. Koostöö. Kogemus alternatiivsete investeerimisfondide valitsemisel.

Loe lähemalt

Meie teenused

Fondivalitsemine

Me pakume oma klientidele sellist back-office teenust nagu raamatupidamine, aruandlus, NAV-i arvutamine ja suhtlemine investoritega. Samuti teostame järelevalvet fondi investeeringute juhtimise, turundamise ja halduse üle ning kavandame riskijuhtimise ja hoolsuskohustuse täitmise protsessid, mis vastavad regulatiivsetele nõuetele ja kaitsevad investorite huve. Loe lähemalt

Varahaldus

Me mõistame, et meie ülesanne on kaitsta meie klientide vara. QFM teeb seda mitmel viisil, üks neist on näiteks personaalse teenuse pakkumine, mis kasutab aktiivseid juhtimisstrateegiaid kasumi suurendamiseks, aga samuti kohalike regulatiivsete raamistike tundmine ja asjatundjate kaasamine. Loe lähemalt

Tagatisagendi ja varahalduse teenus

Osutame nii tagatiste kui ka usaldusisiku teenuseid. Esimene neist on erapooletu ja avatud arhitektuuriga infrastruktuur tagatiste haldamiseks. Viimane tagab, et makseid tagatise eest makstakse kiiresti ja turvaliselt. Meie põhimõte tagatud võlakohustuste haldamisel on kindlustada meie klientide pikaajaline turvalisus, kasutades selleks panditud varasid. Loe lähemalt

Raamatupidamine

Mõistame kui keeruline on vastata mitmekesiste raamatupidamiseeskirjadele nii rahvusvaheliselt kui ka kohalikul tasandil, kus stressi lisavad juurde trahvid hilinenud aruandluse esitamise eest. Aitame korraldada fondide tulemuslikkuse raamatupidamisarvestuse ja esitada õigeaegselt korrektseid aruandeid. Pakume usaldusfondidele raamatupidamisteenuseid vastavalt Eesti seadustele. Loe lähemalt

KYC/AML

Meie vastavusosakonna spetsialistid teavad, kuidas aidata inimesi ja organisatsioone kohaneda uute eeskirjadega, täites või ületades samal ajal olemasolevaid ootusi ja standardeid. Strateegiliselt aitab QFM oma klientidel ennetada ja kohaneda regulatiivse maastiku muutustega, pakkudes operatiivselt nende muutuste jaoks töötavaid lahendusi ning võimaldades klientidel nende muutuste mõjuga toime tulla. Loe lähemalt

Aruandlus

Me aitame ettevõtetel parandada nende läbipaistvuse taset seoses kehtestatud eeskirjadega. Koostame ja esitame aruandeid järgmistele asutustele: Finantsinspektsioon ja Eesti Pank, Statistikaamet, Rahapesu andmebüroo (RAB) ning pakume muud kohandatud aruandlust. Loe lähemalt