Teenused

Fondivalitsemine

Meie teenus selles valdkonnas põhineb süstemaatilisel lähenemisel igale fondile. See võtab arvesse investorite ootusi ja eelistusi ning võimaldab saavutada stabiilset, pikaajalist ja mõõduka riskiga kapitali kasvu. QFM-is oleme välja töötanud sõltumatu fondivalitsemise mudeli, mis sobib hästi kokku fondide enda tegutsemisviisiga ja annab meie fondidele täieliku kontrolli selle üle, kuidas nad oma raha investeerivad.

Lisaks sellele QFM tegutseb oma klientide esindajana, pakkudes järgmisi teenuseid:

  • QFM-i hallatavate fondide varade haldamine.
  • Krediidianalüüsi teostamine.
  • Regulatiivsete (sh AML/CTF/KYC) nõuete täitmise korraldamine.
  • Investorite huvide kaitsmine.
  • Huvide konflikti riski maandamine.